រក​ទំព័រ​​​ជាមួយ...
 
បំពេញ​ក្នុង​ប្រអប់​ស្វែងរក
បញ្ចូល​ពាក្យ​សំខាន់​ៗ៖ ឆ្កែ​​បី​ពណ៌
បញ្ចូល​ពាក្យ​ចំ​ៗ​ក្នុង​សញ្ញា​ធ្មេញកណ្តុរ ៖ "rat terrier"
វាយ OR ចន្លោះ​ពាក្យ​ទាំងអស់​​ដែល​ចង់​រក ៖ miniature OR ស្តង់ដារ
ដាក់​សញ្ញា​ដក (-) ពី​មុខ​ពាក្យ​ដែល​អ្នក​មិន​ចង់​រក ៖ -rodent, -"Jack Russell"
ដល់
ដាក់​សញ្ញា​ចុច (.) ចំនួន​ពីរ ចន្លោះ​លេខ ហើយ​បន្ថែម​ខ្នាត​រង្វាស់ ៖ 10..35 lb, $300..$500, 2010..2011
បន្ទាប់​មក​ដាក់​ព្រំដែន​​ការ​ស្វែងរក​របស់​អ្នក​តាម...
រក​ទំព័រ​ជា​ភាសា​ដែល​អ្នក​ជ្រើសរើស ។
រក​ទំព័រ​ដែល​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​​​ក្នុង​តំបន់​ជាក់លាក់ ។
រក​ទំព័រ​​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​​តាម​ពេល​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់ ។
ស្វែង​រក​តំបន់បណ្ដាញ​មួយ (ដូច​ជា wikipedia.org ) ឬ​ដាក់​កម្រិត​ការ​ស្វែងរក​របស់​អ្នក​ចំពោះ​ដែន​ ដូច​ជា .edu, .org.gov
ស្វែង​រក​ពាក្យ​ក្នុង​ទំព័រ​ទាំង​មូល ចំណង​ជើង​ទំព័រ អាសយដ្ឋាន​តំបន់​បណ្ដាញ ឬ​តំណ​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​ ដែល​អ្នក​កំពុង​ស្វែងរក ។
រក​ទំព័រ​តាម​​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត ។
រក​ទំព័រ​ដែល​​អ្នក​អាច​ប្រើ​ដោយ​សេរី ។
អ្នក​ក៏​អាច...
រកមើល​ទំព័រ​ដែលស្រដៀង​នឹង URL
ប្រើ​សញ្ញា​ប្រមាណវិធី​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ស្វែងរក
ប្ដូរ​ការ​កំណត់​ស្វែងរក​របស់​អ្នក​តាម​បំណង
កម្មវិធី Google
ម៉ឺនុយដើម