Maghanap ng mga pahinang may...
 
Upang gawin ito sa box para sa paghahanap.
I-type ang mahahalagang salita: rat terrier na may tatlong kulay
Ilagay ang mga eksaktong salita sa mga quote: "rat terrier"
I-type ang OR sa pagitan ng lahat ng salitang gusto mo: pinaliit OR karaniwan
Maglagay ng simbolong minus bago ang mga salitang hindi mo gusto: -daga, -"Jack Russell"
hanggang
Maglagay ng 2 tuldok sa pagitan ng mga numero at magdagdag ng yunit ng pagsukat: 10..35 lb, $300..$500, 2010..2011
Pagkatapos ay paliitin ang iyong mga resulta ayon sa...
Maghanap ng mga pahina sa wikang iyong pipiliin.
Maghanap ng mga pahinang na-publish sa isang partikular na rehiyon.
Maghanap ng mga pahinang na-update sa loob ng panahong iyong tutukuyin.
Maghanap ng isang site (tulad ng wikipedia.org ) o limitahan ang iyong mga resulta sa isang domain tulad ng .edu, .org o .gov
Maghanap ng mga termino sa buong pahina, pamagat ng pahina, o web address, o mga link sa pahinang iyong hinahanap.
Maghanap ng mga pahina sa format na iyong gusto.
Maghanap ng mga pahinang libre mong gamitin.
Magagawa mo ring...
Maghanap ng mga page na katulad ng URL
Gumamit ng mga tagapagpatakbo sa box para sa paghahanap
I-customize ang iyong mga setting ng paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu